Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Październik pod znakiem szkoleń

08.11.2023

W minionym miesiącu zrealizowaliśmy wiele form doskonalenia dla uczestników zgłaszających się indywidualnie oraz rad pedagogicznych. Szkolenia prowadziliśmy zdalnie i stacjonarnie – odwiedzając placówki z bliższych i dalszych części naszego regionu.

Wśród realizowanych w październiku form znalazły się m.in. zajęcia trwające cały rok szkolny 2023/2024:

  • Sieci współpracy i samokształcenia: Matura – formuła od 2023 – lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, Wyzwolić aktywność ucznia (2 grupy: jedna dla wieloletnich uczestników tej sieci, druga dla nowych osób, uczestniczących od bieżącego roku szkolnego), Innowacyjny nauczyciel języka angielskiego i Innowacyjny nauczyciel języka polskiego (dwie grupy: dla uczestników z Torunia i spoza Torunia), Laboratoria przyrodnicze;
  • Seminarium Akademia zarządzania i Akademia trenera wspomagania;
  • Kurs języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2.

 

Przeprowadziliśmy liczne szkolenia rad pedagogicznych z tematami: Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (dla dwóch szkół), Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (dla trzech placówek), Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie, Edukacja włączająca – wprowadzenie, Prawa i obowiązki nauczyciela – zakres odpowiedzialności i konsekwencje, Mobbing w szkole. Wprowadzenie w aspekty prawne i psychologiczne, Gamifikacja – sposób motywowania uczniów, Praca z dzieckiem z orzeczeniem w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Co i jak – prawnie i terapeutycznie, Uczeń za pan brat z savoir-vivre'em w szkole i nie tylko, Rozwój umiejętności matematycznych poprzez działanie, Automatyzacja i sztuczna inteligencja a kompetencje ucznia przyszłości (dla dwóch placówek), Pułapki oceniania, Social media – możliwości edukacyjne i pułapki, ABC kodowania i programowania, Awans zawodowy nauczycieli, Jak dobrze wprowadzić dziecko w cyfrowy świat.

Kursy, warsztaty, szkolenia, które poprowadziliśmy dla nauczycieli zgłaszających się indywidualnie: Metoda projektu dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja oraz Metoda WebQuest w realizacji projektów edukacyjnych – konsultacje zbiorowe, zajęcia edukacyjne Co nowego na WF-ie?, szkolenia Baw się i koduj i Od programowania do robotyki w ramach corocznej akcji CodeWeek, Motoryka smyka, warsztaty Pomysły na opowiadanie – jak pobudzić wyobraźnię uczniów?, kurs Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego wg nowych przepisów.

  • A dodatkowo…

Zorganizowaliśmy konferencję dotyczącą wspierania uczniów i oceniania kształtującego (D)ocenianie w szkole?!, wyjazd studyjny Śladami ekologii na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach objętych działaniami kopalni węgla brunatnego Konin i lekcję otwartą Już mogę sprawdzić, ile wiem o „Chłopcach z Placu Broni” w Szkole Podstawowej nr 35 w Toruniu.

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...