Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – konferencja naukowa w Toruniu

Autor: Tadeusz Wański | 25.11.2019

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniui  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu były organizatorami Wojewódzkiej Konferencji Naukowej „Wieloaspektowe spojrzenie na zdrowie psychiczne młodzieży”, która odbyła się13 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją sprawował UNICEF.

Uczestników powitała dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Adrianna Szyperska-Ślaska, która przedstawiła cele konferencji:

  1. Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach wśród dyrektorów i nauczycieli.
  2. Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego – wiedza, postawy, zachowanie.
  3. Prawidłowa interwencja w przypadkach problemów psychicznych.

O specyfice zachowań samobójczych młodzieży mówił dr hab. Adam Czabański, suicydolog, kierownik Pracowni Socjologii Zdrowia i Patologii Społecznych KNIiH Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Profesor podawał przerażające dane na temat liczby samobójstw młodych osób w Polsce. Zwracał uwagę na zachowania i zapowiedzi podjęcia prób samobójczych przez młodzież. Zapoznał uczestników konferencji z przyczynami samobójstw.

Dr Olga Olszewska, specjalista psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży w swoim wystąpieniu zajęła się depresją młodzieńczą, próbami samobójczymi i okaleczeniami. Słuchacze dowiedzieli się m.in., jakie są objawy depresji, która może być jednocześnie przyczyną i skutkiem niepowodzeń szkolnych. Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są niedojrzałe i niecharakterystyczne. Często przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń. Rozpoznanie ich wymaga dużego wysiłku.

Natomiast problem depresyjności dzieci i młodzieży przedstawiła dr Kinga Mickiewicz-Stopa, psycholog, psychoterapeuta i socjoterapeuta. Prelegentka rozwinęła temat depresyjności u najmłodszych na przykładach pracy z nimi.

Konferencja zgromadziła około 160 dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów i zainteresowanych tematyką osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Temat okazał się bardzo aktualny w kontekście dużej liczby samobójstw i podjętych prób samobójczych przez młodzież i dzieci w Polsce. Komenda Główna Policji podaje, że w 2018 r. 746 nastolatków w wieku od 13 do 18 lat próbowało popełnić samobójstwo. Skala objawów depresyjnych nawet u małych dzieci jest olbrzymia, dlatego im wcześniej zacznie się pracować z dzieckiem, tym szansa na poradzenie sobie z problemem jest większa.Problem jest ważny w kontekście społecznym, zdrowia społeczeństwa.

Konferencję uświetnił występ artystyczny studentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Danuta Potręć, Pracownia Informacji i Promocji

Ostatnie aktualności
100. rocznica urodzin Jana Pawła II
16.05.2020 czytaj...
Kartka z kalendarza – działania KPCEN Toruń w kwietniu
04.05.2020 czytaj...
Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – pytania i refleksje
05.04.2020 czytaj...
Marzec w KPCEN
05.04.2020 czytaj...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych
31.03.2020 czytaj...