Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kompleksowe Wspomaganie Szkół – podpisanie umów

14.09.2020

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu reprezentowane przez Sławomira Żebrowskiego – dyrektora i Agnieszkę Przybyszewską – wicedyrektora placówki podpisało 11 września 2020 roku umowy dotyczące Kompleksowego Wspomagania Szkół na kolejny rok szkolny.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Brodnicy. Na zaproszenie Małgorzaty Świtalskiej – kierownika Biura Oświaty i Sportu przybyli dyrektorzy szkół: Krystyna Dżur (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brodnicy), Ewa Hekert (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brodnicy), Jacek Nagórski (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy), Jerzy Witkowski (Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy) i Tomasz Wysocki (Zespół Szkół nr 1 w Brodnicy). Omówione zostały dotychczasowa współpraca i zadania na nowy rok szkolny.

Drugie spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Rypinie. Na zaproszenie Marty Jadzińskiej – dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty przybyli dyrektorzy zespołów szkół: Jerzy Went (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie) i Małgorzata Kuźmińska (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rypinie). Spotkanie uświetnił swoją obecnością Paweł Grzybowski – Burmistrz Miasta Rypina. Rozmawialiśmy o wyzwaniach lokalnej oświaty i planach naszej współpracy.

KPCEN Toruń będzie wspierało szkoły i przedszkola w diagnozach ich funkcjonowania, opracowaniu rocznego planu wspomagania i jego wdrożeniu oraz ocenie efektów podjętych działań.

Ostatnie aktualności
Łosiu pod lupą
25.06.2024 czytaj...
Delegacja polskich nauczycieli z Litwy w KPCEN
21.06.2024 czytaj...
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
20.06.2024 czytaj...
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...