Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Monika Kwidzyńska nauczyciel - doradca metodyczny ds. historii w szkołach ponadpodstawowych 797-46-66-18 e-mail: Monika.Kwidzynska@kpcen-torun.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 10:35-12:05
czwartek  8:50-10:20

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
ul. PTTK 28
87-400 Golub-Dobrzyń

Sieci współpracy i samokształcenia
Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii