Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Doradcy metodyczni działają

05.06.2022

Doradcy metodyczni z KPCEN w Toruniu aktywnie współtworzą naszą ofertę form doskonalenia dla nauczycieli.

Agnieszka Szymczak organizowała sieć współpracy i samokształcenia matematyków "Wyzwolić aktywność ucznia" (działającą od września 2020 r.). Uczestnicy sieci poznali sposoby tworzenia escape roomów, metodę WebQuest, dowiedzieli się, jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki, poznali założenia lekcji odwróconej oraz gamifikacji. Nauczyli się tworzyć gry terenowe z wykorzystaniem aplikacji Teleblazer, rozważali, jakie gry warto włączyć w nauczanie matematyki. W ramach zajęć edukacyjnych zespołowo stworzyli trzy scenariusze escape roomów, które znajdują się pod linkiem: https://wke.lt/w/s/S72Ov9. Agnieszka Szymczak dodatkowo od marca 2022 r. prowadziła nową sieć związaną z projektem Laboratoria Przyszłości – "Matematyka w laboratorium". Nauczyciele dzielili się pomysłami na wykorzystanie pomocy edukacyjnych związanych z tym projektem. Zainspirowali się możliwościami drukarki 3D, poznali mBoty i Ozoboty oraz znaleźli mnóstwo pomysłów na wykorzystanie klocków Lego.

Jarosław Rybszleger, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkole podstawowej w prowadzonych przez siebie działaniach szczególną uwagę przywiązuje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym. Poprowadził zajęcia otwarte dla nauczycieli wychowania fizycznego „Zajęcia fakultatywne – praca z uczniem zdolnym” oraz zajęcia edukacyjne dla nauczycieli WF „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji wychowania fizycznego” , w których poruszał tematykę ucznia uzdolnionego sportowo i jego specjalnych potrzeb na zajęciach WF.

Monika Kwidzyńska, doradca metodyczny ds. historii w szkole ponadpodstawowej organizowała szkolenie „Wymagania na egzaminie maturalnym z historii”, warsztaty „Jak budować dobre relacje w klasie na lekcjach historii”, zajęcia edukacyjne „Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie” i „Jak przyjąć w klasie dziecko z doświadczeniem uchodźstwa”, a także prowadziła sieć współpracy i samokształcenia „Efektywne przygotowanie do matury z historii”.

Karolina Szostak-Lubomska, doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkołach podstawowych organizowała sieć współpracy i samokształcenia „Innowacyjny nauczyciel języka polskiego”, której uczestnicy poznawali nowe metody pracy i sposoby na zainteresowanie ucznia. Dowiedzieli się, jak tworzyć escape roomy, gamifikować lektury, aktywnie pracować z książką, a także poznali wiele aplikacji internetowych umożliwiających aktywizowanie uczniów. Doradczyni prowadziła też warsztaty – „Jak stworzyć escape room stacjonarny”, jedne z zajęć(zadania za każdym razem były układane pod konkretnego odbiorcę) współprowadziła z Agnieszką Szymczak w Szkole Podstawowej nr 35 w Toruniu. Uczestnicy przechodzili escape roomy, by sprawdzić ich funkcjonowanie w praktyce – zabawa, nauka i integracja w jednym!

Wanda Wakuła-Kunz, doradca metodyczny ds. języków obcych w szkołach podstawowych prowadziła szereg form doskonalenia ukierunkowanych na przygotowanie uczniów do egzaminów: Wymagania na egzaminie ósmoklasisty - język angielski”, „Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego”, „Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego”,  „Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego”. Doradczyni w swojej ofercie zaproponowała także warsztaty: „Jakie metody pracy z uczniem stosować w nauczaniu języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej” i „Korzystanie z oryginalnych, anglojęzycznych materiałów na lekcjach języka angielskiego”, poprowadziła też „Spotkanie dla nauczycieli języka angielskiego odbywających staż nauczyciela dyplomowanego” oraz organizowała sieć współpracy i samokształcenia „Kształtowanie kompetencji kluczowych po czasie nauki zdalnej na lekcjach języka angielskiego”.

Lidia Rebain, doradca metodyczny ds. fizyki, organizowała sieć współpracy i samokształcenia „Wszechobecna i dociekliwa fizyka” – podczas spotkań nauczyciele wymieniali się przykładami zabawek, które wykorzystują na swoich zajęciach, aby lepiej wyjaśnić i pomóc zrozumieć uczniom zjawiska otaczającego nas świata, doświadczeń stworzonych domowymi sposobami jako bazę metod aktywizujących i wzbogacających pracownię fizyczną i eksperymentów do wykorzystania w pracach domowych lub projektach.

Adam Szymański, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego w szkole podstawowej prowadził „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wf”, uczestniczył w obserwacji lekcji nauczyciela mianowanego, który ubiega się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szabdzie, gdzie prowadzi procesowe wspomaganie szkoły.

Na nowy rok szkolny nasi doradcy metodyczni mają już nowe, ciekawe pomysły – przedstawimy je w kolejnym Informatorze.

Ostatnie aktualności
CodeWeek 2023 z KPCEN-em
26.09.2023 czytaj...
Zapraszamy na bezpłatną wojewódzką konferencję
25.09.2023 czytaj...
Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
12.09.2023 czytaj...
Pierwszy w naszym województwie krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
08.09.2023 czytaj...
Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie
08.09.2023 czytaj...