Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Umowy Kompleksowego Wspomagania Szkół

22.09.2022

Dyrekcja KPCEN w Toruniu podpisała we wrześniu 2022 r. umowy Kompleksowego Wspomagania Szkół z 12 szkołami i 6 przedszkolami.

Z Pauliną Wantoch-Rekowską, dyrektor Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim podpisanie umowy nastąpiło podczas spotkania dyrektorów w ramach Akademii zarządzania, 22 września 2022 r. w Centrum Dialogu w Toruniu.

Nasze wieloletnie doświadczenie – najpierw w ramach projektu Indywidualne wsparcie szkół – pozwoliło przygotować dla szkół i przedszkoli propozycję, której celem jest  poprawa jakości pracy szkoły w zakresie przez nią wskazanym. Nasza oferta obejmuje:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia tych potrzeb,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Program Kompleksowego Wspomagania Szkół powstaje indywidualnie dla każdej placówki i jest realizowany przez KPCEN w Toruniu.

Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskuje wsparcie KPCEN przy wprowadzaniu zmian jakościowych poprzez merytoryczną i organizacyjną opiekę nauczycieli konsultantów przez cały okres wspomagania. Wsparcie szkoły trwa minimum 7 miesięcy, a rodzaj działań jest planowany indywidualnie.

Dziękujemy dyrektorom, którzy podpisali umowy Kompleksowego Wsparcia Szkół, za zaufanie i podjęcie współpracy z nami.

Ostatnie aktualności
Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
12.09.2023 czytaj...
Pierwszy w naszym województwie krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
08.09.2023 czytaj...
Napisz do „ UczMy”! Nowe tematy przewodnie
08.09.2023 czytaj...
Podsumowujemy minione i otwieramy nowe
04.09.2023 czytaj...
Życzenia
31.08.2023 czytaj...