Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Podsumowujemy minione i otwieramy nowe

04.09.2023

Przyszedł czas na podsumowanie roku szkolnego 2023/2024. 28 sierpnia 2023 r. na zebraniu plenarnym dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski przedstawił sprawozdanie z działalności placówki za ubiegły rok.

Podczas zebrania obecni byli wszyscy pracownicy i zaproszeni goście: Marta Humienna, prezeska oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu oraz Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu NSZZ „Solidarność”.

Dyrektor przedstawił nasze ubiegłoroczne działania, ukazując dane dotyczące zrealizowanych form doskonalenia i wydarzeń edukacyjnych.

W roku szkolnym 2022/2023 skorzystało z naszej oferty 6126 nauczycieli. Dyrektor podkreślił wydarzenia, które realizujemy od wielu lat, np.: Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach, Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych, projekt edukacyjny Toruński Urząd dla Młodzieży. Konsultanci angażują się również w wydarzenia o dużym zasięgu oddziaływania: Światowy Tydzień Mózgu oraz CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania. W ogólnopolskim programie Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie jesteśmy placówką koordynującą jego realizację na szczeblu wojewódzkim. Wspomniał również o wojewódzkim czasopiśmie „UczMy”, które obchodzi 10 lat swojego istnienia. Ważnym programem realizowanym przez KPCEN w Toruniu jest Kompleksowe Wspomaganie Szkół. Sławomir Żebrowski zaznaczył, że wskazujemy też nowe trendy i popularyzujemy innowacje, jak podczas konferencji „Druk 3D w ramach programu Laboratoria Przyszłości oraz inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki” oraz poruszamy trudne tematy – przykładem jest konferencja „Mobbing w szkole. Działania w kierunku wsparcia psychologicznego nauczycieli”. Jednym z istotnych zadań naszej placówki jest też realizacja projektów UE.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie uczestnikom zebrania koncepcji pracy placówki na lata 2023-2028, która uzyskała akceptację komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Sławomir Żebrowski podkreślił, że to „nauczyciele mają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości społeczeństwa poprzez edukację młodych umysłów. Dlatego nasza praca ma ogromne znaczenie, a jej jakość wpływa na jakość edukacji w kraju jako całości”. Dyrektor zapewnił, że „będziemy modyfikować nasze programy szkoleniowe, aby były one zgodne z najnowszymi trendami pedagogicznymi i technologicznymi. Nasza placówka będzie miejscem, w którym nauczyciele będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności oraz tworzenia inspirującej społeczności edukacyjnej”.

Na koniec Jerzy Wiśniewski i Marta Humienna złożyli pracownikom KPCEN w Toruniu najlepsze życzenia oraz podkreślili ważną rolę, jaką spełniamy na edukacyjnej mapie regionu.

Dyrekcja placówki podziękowała wszystkim pracownikom za zaangażowanie, wzajemną życzliwość i gotowość do realizacji nowych wyzwań.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu to solidność, wsparcie, przyszłość. Rok szkolny 2023/2024 uznajemy za otwarty.

Ostatnie aktualności
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...
Kujawsko-Pomorski Festiwal Projektów Edukacyjnych – prezentacja nagrodzonych projektów
22.05.2024 czytaj...
Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich
20.05.2024 czytaj...
Konferencja o zdrowiu psychicznym młodzieży 20-21 maja
09.05.2024 czytaj...
Konkurs o Wielkich Polakach podsumowany
26.04.2024 czytaj...