Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kartka z kalendarza – półmetek listopada

19.11.2019

Jesień z KPCEN mija szybko. Pierwsza połowa listopada przyniosła dwa ważne wydarzenia, które mieliśmy przyjemność współorganizować z innymi toruńskimi placówkami.

  • W konferencji Wieloaspektowe spojrzenie na zdrowie psychiczne młodzieży, organizowanej 13 listopada przez toruński KPCEN we współpracy z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, wzięło udział ok. 120 osób. Sala Patio Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odbywała się konferencja, wypełniona była po brzegi. Zaproszeni prelegenci: dr hab. Adam Czabański, dr Olga Olszewska i dr Kinga Mickiewicz-Stopa w poruszający sposób przybliżyli zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym młodzieży i dzieci z punktu widzenia socjologa suicydologa, psychiatry i psychologa. Honorowy patronat nad konferencją objął UNICEF.
  • Druga konferencja, Nauczyciel i uczeń w przyszłości, odbyła się dzień później, 14 listopada. Efektem współorganizowania przez KPCEN Toruń tego wydarzenia z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego iDoskonalenia Nauczycieli było zgromadzenie podczas prelekcji i warsztatów ok. 160 nauczycieli. Wystąpienia Sławomira Żebrowskiego (KPCEN), Joanny Serockiej (TODMiDN) i Tomasza Kocura (TODMiDN) postawiły ważne pytania. Jak być nauczycielem „tu i teraz”, a wyposażyć uczniów w kompetencje pomagające im funkcjonować w przyszłości? Jak pokolenia X, Y, Z i „Google kids” mogą odnaleźć wspólny język? Jak edukację przyszłości może wesprzeć rewolucja technologiczna? Propozycje odpowiedzi padły na warsztatach, które w większości prowadzili pracownicy KPCEN (Agnieszka Przybyszewska i Zofia Spalińska, Ewa Kondrat, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka i Barbara Iwanowska,) oraz TODMiDN.

Nasi konsultanci nie poddają się jesiennej melancholii – pracujemy intensywnie i zarażamy dobrą energią. W pierwszych dwóch tygodniach listopada ruszyły zajęcia na kilku nowych kursach.

  • Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – to barwny (dosłownie i w przenośni) kurs dla wszystkich kreatywnych nauczycieli, poszukujących sposobów na urozmaicenie lekcji. Ewa Kondrat pokazuje na nim, jak nauczyć skutecznego zapamiętywania przez rysowanie, jak tworzyć graficzne notatki i jak myślenie wizualne wykorzystać na lekcjach.
  • Zofia Spalińska podjęła się przeprowadzenia zajęć z opiekunami i liderami samorządów uczniowskich na kursie Samorząd uczniowski – przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia swoich funkcji. Nauczyciele rozmawiali m.in. o podstawach prawnych działalności SU, prawach dziecka, ucznia i człowieka w szkole, poznali metody diagnozy środowiska szkolnego.
  • Na warsztatach dr Małgorzaty Kaczmarek Arteterapia – zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi nauczyciele poznali ćwiczenia plastyczne integrujące grupę i wykorzystujące mechanizm fotoprojekcji oraz zastosowanie rożnych technik plastycznych podczas ekspresji twórczej dziecka.
  • Matematycy mieli okazję doskonalić się na kursie Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki pod okiem Agnieszki Przybyszewskiej. Plan zajęć obejmował m.in. przybliżenie idei oceniania kształtującego i zagadnień z nim związanych, np. informacji zwrotnej, sztuki stawiania pytań, oceny koleżeńskiej i samooceny oraz sposobów kształtowania umiejętności matematycznych z wykorzystaniem oceniania kształtującego.
  • Jak z sukcesem przejść Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego? O tym była mowa na kursie Małgorzaty Trzeciak. Udział w zajęciach pomaga nauczycielom usystematyzować wiedzę na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, doskonalić umiejętność tworzenia sprawozdań i autoprezentacji podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Jak w każdym miesiącu, prowadzimy kursy opuszczając naszą siedzibę przy ulicy Sienkiewicza i jedziemy na zajęcia do szkół w regionie, kontynuujemy spotkania narozpoczętych już wcześniej kursach oraz sieciach współpracy i samokształcenia (np. Metody aktywizujące ucznia – sieć Agnieszki Przybyszewskiej), przeprowadzamy szkolenia rad pedagogicznych wyjeżdżając w teren (np. Nauczanie przez eksperymentowanie z Barbarą Iwanowską w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu) i… doskonalimy się sami, m.in. na temat budowania wizerunku w kontekście marketingowym – wiedzą podzieliła się z nami Ewelina Pankowska z wrocławskiej Pracowni Rozwoju. Podczas zajęć wybrzmiało kilka ważnych cytatów, np. „Nie zbudujesz reputacji na tym, co dopiero zamierzasz zrobić” (Henry Ford).

My mamy sporo planów, ale efektywnie i efektownie przepracowane pierwsze listopadowe dwa tygodnie na szkoleniach i dwóch udanych konferencjach świadczą, że jesienią nie zwalniamy tempa.

 

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...