Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Kartka z kalendarza – listopad za nami

12.12.2019

W atmosferze pracy domknęliśmy listopad. Druga połowa miesiąca minęła nam pod znakiem zajęć na kursach, warsztatach i szkoleniach.

  • W drugiej połowie listopada konsultanci kontynuowali prowadzenie zajęć rozpoczętych wcześniej, a poza tym rozpoczęli spotkania w ramach kolejnych.

Nowe i zapomniane gry i zabawy ruchowe i rekreacyjne to zajęcia Marzenny Wierzbickiej dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i z uczniami na etapie edukacji wczesnoszkolnej, podczas których uczestnicy poznają metodykę nauczania gier, techniki, taktyki, przepisy oraz rolę gier i zabaw ruchowo-rekreacyjnych w sporcie.

Na kursie Ewy Kondrat Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy zajęcia prowadzi Anna Magalska, aktorka Teatru im. Wilama Horzycy. Podczas spotkań uczestniczki poznawały techniki prawidłowego posługiwania się aparatem mowy, znaczenie gestu i ekspresji ciała, sposoby panowania nad tremą, by zdobyte umiejętności móc wykorzystać w codziennej pracy, a także podczas przygotowywania uczniów do wystąpień publicznych.

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzony przez Wiesławę Kuban, przeznaczony jest dla nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza oraz innych osób mających co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy tego kursu kwalifikacyjnego otrzymają uprawnienia do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bez względu na nauczany przedmiot, nauczyciele mogli wziąć udział w kursie Zofii Spalińskiej Motywowanie uczniów do nauki. Uczestnicy poznali sposoby na motywowanie uczniów, a zwłaszcza rolę oceniania kształtującego w tym zakresie. Podniesiono również zagadnienie współpracy z rodzicami, oceny koleżeńskiej i samooceny.

Na kursie Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Małgorzaty Trzeciak nauczyciele przygotowywali się do osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego – m.in. ćwicząc tworzenie planów rozwoju zawodowego i sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego.

Autyzm, zespół Aspergera. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w oparciu o techniki behawioralne i wybrane wspomagające metody terapii – to już kolejna edycja kursu Wiesławy Kuban dla nauczycieli pracujących z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Biorą w nich udział nauczyciele różnych specjalności, pedagodzy szkolnych, pedagodzy specjalni oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na warsztatach Kodujemy i programujemy z wykorzystaniem ciekawych środków dydaktycznych Marzenny Wierzbickiej nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wzbogacali swój warsztat pracy o umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do nauki programowania. Wykorzystywali przy tym m.in. aplikacje, ozoboty, drzewa i maty kodowania, blue boty i bee-boty.

Ewa Kondrat na kursie Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia przybliżyła problematykę oceniania kształtującego w wielu kontekstach – w zapisach prawnych, w działaniu nauczyciela, ucznia i rodzica, jego znaczenie dla motywacji, samooceny i rozwoju ucznia.

Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Strategie dla ucznia i nauczyciela – odpowiedzi na to pytanie padły na kursie Agnieszki Chabros. Nauczyciele analizowali podstawę programową w kontekście egzaminu ósmoklasisty, poznali przykłady zadań w części dotyczącej wypowiedzi pisemnej z zakresu obowiązującego na egzaminie i wypracowywali ćwiczenia podnoszące efektywność nauki pisania. Zwieńczeniem zajęć była analiza kryteriów oceniania prac pisemnych i namysł, jak je zastosować do oceny prac uczniowskich.

  • PASCO

W Pracowni PASCO 28 XI odbyły się warsztaty przyrodnicze prowadzone przez dr. Krzysztofa Rochowicza i Małgorzatę Trzeciak. Przyjechali do nas nauczyciele przedmiotów przyrodniczych polskich szkół z Białorusi, Czech, Litwy i Ukrainy, dla których warsztaty przygotowali konsultanci Małgorzata Trzeciak i dr Krzysztof Rochowicz. Zajęcia pokazały, jak wykorzystując pracownię Pasco innowacyjnie uczyć przedmiotów przyrodniczych. Zaprezentowaliśmy nauczycielom nowoczesne metody i narzędzia wykorzystywane w nauczaniu w polskich szkołach, korzystających z pracowni mobilnych PASCO. Czytaj więcej

  • Szkolenia rad pedagogicznych

Nasi konsultanci przeprowadzili także szereg szkoleń rad pedagogicznych w szkołach z regionu. Sławomir Żebrowski z tematem Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym i Regina Strzemeska (Sposoby rozwijania umiejętności kluczowych przez nauczycieli wszystkich przedmiotów) odwiedzili inowrocławski Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II. Agnieszka Przybyszewska o Rozwoju umiejętności matematycznych i ich wpływie na trudności w uczeniu się mówiła w Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu, a w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmży przedstawiła temat Platforma Edupolis wsparciem dla nauczyciela. Marzenna Wierzbicka poprowadziła szkolenia z tematami Odwrócona lekcja (Golub-Dobrzyń i z Barbarą Iwanowską w Grzybnie) oraz Storyline – metoda opowieści wychowawczej w pracy z przedszkolakami i/lub w edukacji wczesnoszkolnej (Przedszkole Miejskie w Jabłonowie, Przedszkole Samorządowe „Bajka” w Ciechocinku i Przedszkole Miejskie w Skępem). Danuta Potreć mówiła o Narzędziach coachingowych w indywidualnym podejściu do ucznia w Szkole Podstawowej w Strzygach i o Kompetencjach obywatelskich w kontekście edukacji globalnej z Reginą Strzemeską w III LO w Brodnicy. Barbara Iwanowska poprowadziła Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Toruniu, Analizę jakościową wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły dla przedstawicieli czterech szkół podstawowych: z Rogowa, Nowego Kobrzyńca, Nardroża i Sosnowa (Rogowo), Kompetencje kluczowe a podstawa programowa (Szkoła Podstawowa w Bądkowie) oraz szkolenie Lekcja odwrócona przykładem kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem nowych technologii w Szkole Podstawowej w Tupadłach.

  • Sieci współpracy

W drugiej połowie listopada odbyły się spotkania sieci współpracy i samokształcenia, m.in. Programowanie tekstowe na II i III etapie edukacyjnym Grażyny Szabłowicz-Zawadzkiej oraz Wymieńmy doświadczenia, czyli o ciekawych metodach i formach pracy z przedszkolakami Marzenny Wierzbickiej. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, dzielili wiedzą i wypracowanymi materiałami.

  • Projekty

Danuta Potręć i Regina Strzemeska są zaangażowane w ogólnopolski projekt „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju, moduł 2” i przeprowadziły pod koniec listopada szkolenie Edukacja globalna. Zatrzymajmy falę nienawiści. W naszej placówce zebrali się uczestnicy projektu – szkolni liderzy edukacji globalnej i nauczyciele z zespołów 16 szkół naszego województwa.

W ramach projektu „Buduję, koduję, programuję”, finansowanego ze środków UE, trwa nauka programowania, kodowania i rozwijania myślenia algorytmicznego, a nad przebiegiem zajęć czuwają nasi konsultanci.

 

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...